Poskytování

Sociálně - právní

ochrany dětí

Květná Zahrada vykonává od roku 2013 sociálně-právní ochranu dětí v následujícím rozsahu:

V rámci poradenské činnosti pořádáme přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

– realizujeme programy pro rizikové a ohrožené rodiny a jejich děti (např. resocializační program pro děti v péči kurátora pro děti a mládež)

– podílíme se na organizaci a vedení případových konferencí

– poskytujeme individuální poradenství ohroženým a rizikovým rodičům dětí

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte:

Tel. 777 123 345

kvetnazahrada@seznam.cz